No et perdis la nostra programació!

Activitats fitness

Dilluns Sala Dimarts Sala Dimecres Sala Dijous Sala Divendres Sala Dissabte Sala Diumenge Sala
07:30CyclingS1Body PumpS3
08:00Virtual Cycling 45'S1Virtual Cycling 45'S1Virtual Cycling 45'S1
09:00Balance FlexS2En formaS2En formaS2En formaS2Les Mills CoreS3
10:00Body PumpS3CyclingS1GacS2Body PumpS3ZumbaS2
11:00ZumbaS2Body PumpS3Les Mills CoreS3CyclingS1Body PumpS3Body PumpS3CyclingS1
12:00Balance FuerzaS2GacS2Body CombatS2Balance FlexS2En formaS2CyclingS1Body PumpS3
13:00CyclingS1Balance FlexS2Body PumpS3Les Mills CoreS3CyclingS1Body BalanceS3Les Mills CoreS3
14:00Body PumpS3Body CombatS2Les Mills CoreS3CyclingS1Body PumpS3
15:30Balance FuerzaS2Les Mills CoreS3CyclingS1ZumbaS2Virtual Cycling 45'S1
17:00Balance FlexBody PumpAUS3CyclingGacS1S2Les Mills CoreZumbaS3S2Balance FuerzaCyclingAUS1Body PumpS3
18:00CyclingLes Mills CoreS1S3Balance FlexBody PumpAUS3Body CombatBody PumpS2S3Body PumpLes Mills DanceS3S2CyclingS1Virtual Cycling 45'S1
19:00Body CombatBody PumpS2S3Cross TrainingCyclingSOLS1CyclingGacS1S3Body CombatCross TrainingS2SOLBalance FlexZumbaS2S3Virtual Cycling 45'S1
19:30Balance FuerzaAUZumbaS2Les Mills DanceS2CyclingS1
20:00CyclingS1Balance FlexAUBody PumpS3Les Mills CoreS3
21:00Body PumpS3Body PumpS3Balance FlexAUBalance FuerzaAU
LUNES
07:30CyclingS1
08:00
09:00Balance FlexS2
10:00Body PumpS3
11:00ZumbaS2
12:00Balance FuerzaS2
13:00CyclingS1
14:00Body PumpS3
15:30Balance FuerzaS2
17:00Balance FlexBody PumpAUS3
18:00CyclingLes Mills CoreS1S3
19:00Body CombatBody PumpS2S3
19:30Balance FuerzaAU
20:00CyclingS1
21:00Body PumpS3
MARTES
07:30
08:00Virtual Cycling 45'S1
09:00En formaS2
10:00CyclingS1
11:00Body PumpS3
12:00GacS2
13:00Balance FlexS2
14:00Body CombatS2
15:30Les Mills CoreS3
17:00CyclingGacS1S2
18:00Balance FlexBody PumpAUS3
19:00Cross TrainingCyclingSOLS1
19:30ZumbaS2
20:00Balance FlexAU
21:00Body PumpS3
MIERCOLES
07:30Body PumpS3
08:00
09:00En formaS2
10:00GacS2
11:00Les Mills CoreS3
12:00Body CombatS2
13:00Body PumpS3
14:00Les Mills CoreS3
15:30CyclingS1
17:00Les Mills CoreZumbaS3S2
18:00Body CombatBody PumpS2S3
19:00CyclingGacS1S3
19:30Les Mills DanceS2
20:00Body PumpS3
21:00Balance FlexAU
JUEVES
07:30
08:00Virtual Cycling 45'S1
09:00En formaS2
10:00Body PumpS3
11:00CyclingS1
12:00Balance FlexS2
13:00Les Mills CoreS3
14:00CyclingS1
15:30ZumbaS2
17:00Balance FuerzaCyclingAUS1
18:00Body PumpLes Mills DanceS3S2
19:00Body CombatCross TrainingS2SOL
19:30CyclingS1
20:00Les Mills CoreS3
21:00Balance FuerzaAU
VIERNES
07:30
08:00Virtual Cycling 45'S1
09:00Les Mills CoreS3
10:00ZumbaS2
11:00Body PumpS3
12:00En formaS2
13:00CyclingS1
14:00Body PumpS3
15:30Virtual Cycling 45'S1
17:00Body PumpS3
18:00CyclingS1
19:00Balance FlexZumbaS2S3
19:30
20:00
21:00
SABADO
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00Body PumpS3
12:00CyclingS1
13:00Body BalanceS3
14:00
15:30
17:00
18:00Virtual Cycling 45'S1
19:00Virtual Cycling 45'S1
19:30
20:00
21:00
DOMINGO
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00CyclingS1
12:00Body PumpS3
13:00Les Mills CoreS3
14:00
15:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
21:00
* El centre es reserva el dret a variar les activitats/sessions ofertes.
* És necessari reservar plaça en totes les activitats dirigides i a l'aire lliure aquí »

Aquí comença la teva transformació

Uneix-te a nosaltres i comença el viatge cap a una vida equilibrada avui mateix.

Com peix a l'aigua.

Activitats aquàtiques

Dilluns C Dimarts C Dimecres C Dijous C Divendres C Dissabte C Diumenge C
08:00Aquahvit 30'Aquagym 30'Aquagap 30'Aquagym 30'Aquactiva't
08:40Aquagym 30'Aquagym 30'
09:15Aquagym 30'Aquagym 30'
09:20Aquagym 30'Aquagym 30'Aquagym 30'Aquagym 30'Aquagym 30'
10:00Aquagym 30'Aquagap 30'Aquagym 30'Aquagap 30'Aquagym 30'Aquagym 30'Aquagym 30'
10:40Aquagym 30'Aquagym 30'Aquagym 30'Aquagym 30'Aquagym 30'
11:20Aquagym 30'Aquagym 30'Aquagym 30'Aquagym 30'Aquagym 30'
12:00Aquagap 30'
14:00Aquabdominales 15'Aquabdominales 15'Aquabdominales 15'
14:20AquacombatAquactiva'tAqua cross training 30'
18:00
18:20Aquactiva'tAquahvit 30'
19:15Aquactiva'tAquacombatAquagap 30'Aiguadance 30'Aquacombat
19:50Aquahvit 30'Aiguadance 30'AquacombatAquacombatAquahvit 30'
20:30AquacombatAqua cross training 30'Aquahvit 30'Aquagap 30'Aiguadance 30'
LUNES
08:00Aquahvit 30'
08:40Aquagym 30'
09:15
09:20Aquagym 30'
10:00Aquagym 30'
10:40Aquagym 30'
11:20Aquagym 30'
12:00Aquagap 30'
14:00Aquabdominales 15'
14:20Aquacombat
18:00
18:20
19:15Aquactiva't
19:50Aquahvit 30'
20:30Aquacombat
MARTES
08:00Aquagym 30'
08:40
09:15
09:20Aquagym 30'
10:00Aquagap 30'
10:40Aquagym 30'
11:20Aquagym 30'
12:00
14:00
14:20
18:00
18:20Aquactiva't
19:15Aquacombat
19:50Aiguadance 30'
20:30Aqua cross training 30'
MIERCOLES
08:00Aquagap 30'
08:40Aquagym 30'
09:15
09:20Aquagym 30'
10:00Aquagym 30'
10:40Aquagym 30'
11:20Aquagym 30'
12:00
14:00Aquabdominales 15'
14:20Aquactiva't
18:00
18:20
19:15Aquagap 30'
19:50Aquacombat
20:30Aquahvit 30'
JUEVES
08:00Aquagym 30'
08:40
09:15
09:20Aquagym 30'
10:00Aquagap 30'
10:40Aquagym 30'
11:20Aquagym 30'
12:00
14:00
14:20
18:00
18:20Aquahvit 30'
19:15Aiguadance 30'
19:50Aquacombat
20:30Aquagap 30'
VIERNES
08:00Aquactiva't
08:40
09:15
09:20Aquagym 30'
10:00Aquagym 30'
10:40Aquagym 30'
11:20Aquagym 30'
12:00
14:00Aquabdominales 15'
14:20Aqua cross training 30'
18:00
18:20
19:15Aquacombat
19:50Aquahvit 30'
20:30Aiguadance 30'
SABADO
08:00
08:40
09:15Aquagym 30'
09:20
10:00Aquagym 30'
10:40
11:20
12:00
14:00
14:20
18:00
18:20
19:15
19:50
20:30
DOMINGO
08:00
08:40
09:15Aquagym 30'
09:20
10:00Aquagym 30'
10:40
11:20
12:00
14:00
14:20
18:00
18:20
19:15
19:50
20:30

C: Carril